لیست قیمت

شرکت مهندسی پردازش تام کار تولید کننده ثبات، دیتالاگر و کنترلر دما و رطوب و سیستم های مونیتورینگ دما و رطوبت در ایران ، تولید کننده تجهیزات ترافیکی و سیستم های روشنایی LED ( ال ای دی ) با قابلیت سولار ( خورشیدی )

تاریخچه تاسیس واحد کالیبراسیون

تاریخچه تاسیس واحد کالیبراسیون

اندازه­گیری، هسته اصلی فرآیندهای آزمون می­باشد. تضمین کیفیت اندازه گیری در فرآیندهای مذکور با حذف یا به حداقل رساندن خطاهای ناشی از تجهیزات آزمون و شرایط محیطی موثر بر آزمون حاصل می گردد. صحت و دقت اندازه­گیری، شاخص هایی می باشند که در حصول اطمینان از صحت نتایج اندازه­گیری نقش حیاتی را دارا می باشند. کالیبراسیون تجهیزات و قابلیت ردیابی آنها به موسسات و استانداردهای بین المللی صحت و دقت اندازه­گیری تجهیزات و اعتبار آنها را تضمین نموده و در به حداقل رساندن خطاهای ناشی از تجهیزات سهم بسزایی دارد.


بر اساس بند 5 استاندارد ایزو 17025 که نظام کیفیت آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی بر آن اساس می باشد، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و جزء الزامات این استاندارد می باشد. لذا آزمایشگاه ملی صرفه­جویی در سال 82 خرید تجهیزات کالیبراسیون و راه­اندازی بخش کالیبراسیون را دستور کار خود قرار داد و واحد کالیبراسیون پس از تجهیز بصورت کامل برای اولین بار در سال 83 مورد تایید صلاحیت شرکت DAP آلمان برای انجام کالیبراسیون های داخلی واحدهای خود قرار گرفت.